המזוזה היא מצוה שכל יהודי רוחש כלפיה חיבה מיוחדת. היהודי חש, שמזוזה היא הדבר הראשון שיש לקבוע בבית חדש, במשרד או בבית-עסק. זהו ביטוי לקשר העמוק שבו קשור כל יהודי למצוות התורה כולן, דרך המצווה המסמלת אותן - המזוזה.
התורה רואה במזוזה כעין תזכורת מתמדת לבאי הבית. בכל עת שהיהודי עובר בפתח שהמזוזה קבועה בו - הוא מבחין בה וזוכר את ייחודו ואת התפקיד המוטל עליו בתור יהודי. המזוזה הכשרה משרה את קדושתו של הקדוש-ברוך-הוא בבית. כאשר יהודי קובע את המזוזה בפתחו, הוא מעמיד את הבית, על כל חדריו, תחת חסותו של הא-ל.
זוהי הסיבה שלמזוזה מיוחסת סגולה לשמירה והגנה, כאשר הבית נמסר לרשות בורא-העולם - מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. חכמי ישראל הדגישו, כי המזוזה מגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו עד שובם, כפי שנאמר: "ה’ ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם".
חשוב לזכור, שתכונה זו קיימת רק במזוזה כשרה. למזוזה פסולה אין את הקדושה הא-להית, ולכן אינה משרה קדושה זו על הבית. זו הסיבה שחשוב כל כך להבטיח את כשרותן של המזוזות. רק כאשר הן כשרות, הן מגינות על הבית ועל יושביו, ומקרינות סביבן אור יהודי וקדושה.
כדאי לדעת:
מזוזות יש לקבוע לא רק בפתח הבית, אלא גם בפתח כל חדר מחדרי הבית (מלבד חדרי שירותים, וכדומה).
גם מזוזות כשרות עלולות להיפסל במשך הזמן, מסיבות שונות. לכן חשוב לבודקן מידי פעם אצל סופר סת"ם מוסמך. יש לערוך בדיקה למזוזות לפחות פעמיים בשבע שנים, אך עדיף לעשות זאת מידי שנה.
את חשיבות המזוזה וקדושתה מקנה לה כתיבתה על-ידי "סופר סת"ם" ירא-שמים הכותב אותה בקדושה ובטהרה, על-פי כללי ההלכה. לכן כדאי לדעת בקניית המזוזה מי הסופר העומד מאחוריה.
שירות "חב"ד יהדות בקהילה":
תושבי שכונות הצפון החדש נהנים משירות מיוחד של בדיקת מזוזות, קניית וקביעת מזוזות "עד הבית":
בתיאום טלפוני, יבוא הרב לביתכם, יבדוק את המזוזות הקיימות, יציע מגוון מזוזות חדשות ומהודרות, הנבדקות אישית על-ידיו, ויסייע בקביעתן כהלכה ובברכה. במקרה שבדיקת המזוזות תארך מספר ימים ייקבעו מזוזות חליפיות באופן זמני. מחירי הבדיקה והמזוזות נוחים במיוחד.
לתיאום בדיקת/קניית מזוזות: 054-776-5565 (הרב מנחם). 054-818-4636 (הרב שייע).

עוד על המזוזה:

המזוזה

כדאי לדעת

שירות "חב"ד יהדות בקהילה

 

המזוזה