חב''ד יהדות בקהילה - שכונות הצפון החדש, ת''א, מהווה סניף של רשת סניפי בתי חב"ד בעולם, מיסודו של הרבי מליובאוויטש.

שליחי חב"ד פועלים בכל רחבי תבל, במקומות בהם קיים ריכוז של יהודים, במטרה להעצים את הזהות היהודית, לשמש כגשר עבור כל יהודי, לתמוך ולסייע לכל יהודי באשר הוא, ברוחניות ובגשמיות.